Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn-Suid

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 6
Belydende lidmate: 114
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Gemeente is besig om te ontbind.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal amptelike kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Die laaste erediens was op 7 Januarie 2024.

Terug na lys van gemeentes.