Vorm vir Kerklike Statistiek

Onrusrivier

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 455
Belydende lidmate: 1825
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelĂȘ: 18

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 19
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 152
Aantal amptelike kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 93

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 350
Tweede Sondag van Februarie 550
Derde Sondag van Februarie 280
Vierde Sondag van Februarie 260
Gemiddelde bywoning 15.79

Website: https://www.ngkonrusrivier.co.za
Sosiale Media:

N G Kerk Onrusrivier (f)

Terug na lys van gemeentes.