Vorm vir Kerklike Statistiek

McGregor

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 17
Belydende lidmate: 73
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 33
Aantal amptelike kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 30
Tweede Sondag van Februarie 32
Derde Sondag van Februarie 49
Vierde Sondag van Februarie 24
Gemiddelde bywoning 37.50


Sosiale Media:

Facebook : NG Kerk McGregor

Terug na lys van gemeentes.