Vorm vir Kerklike Statistiek

Kangovalleie

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 15
Belydende lidmate: 74
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelĂȘ: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate na ander kerke.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal amptelike kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 42
Derde Sondag van Februarie 25
Vierde Sondag van Februarie 35
Gemiddelde bywoning 28.65

Terug na lys van gemeentes.