Vorm vir Kerklike Statistiek

Kamieskroon

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 9
Belydende lidmate: 105
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 12
Aantal amptelike kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 23
Tweede Sondag van Februarie 22
Derde Sondag van Februarie 35
Vierde Sondag van Februarie 22
Gemiddelde bywoning 22.37

Website: https://www.ngkamieskroon.co.za
Sosiale Media:

Facebook – NG Kerk Kamieskroon

Terug na lys van gemeentes.