Vorm vir Kerklike Statistiek

Hottentots-Holland

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 200
Belydende lidmate: 1045
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelĂȘ: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 119
Aantal amptelike kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 87

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 205
Tweede Sondag van Februarie 195
Derde Sondag van Februarie 225
Vierde Sondag van Februarie 232
Gemiddelde bywoning 17.21

Website: https://www.nghottentotsholland.co.za
Sosiale Media:

FB: NG Hottentots-Holland Familiekerk

Terug na lys van gemeentes.