Vorm vir Kerklike Statistiek

Hermanus

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 62
Belydende lidmate: 831
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelĂȘ: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 135
Aantal amptelike kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 51

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 338
Tweede Sondag van Februarie 402
Derde Sondag van Februarie 375
Vierde Sondag van Februarie 398
Gemiddelde bywoning 42.36

Website: https://www.ngkerkhermanus.co.za
Sosiale Media:

NG Kerk Hermanus

Terug na lys van gemeentes.