Vorm vir Kerklike Statistiek

Graafwater

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 41
Belydende lidmate: 218
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelĂȘ: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal amptelike kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 76
Tweede Sondag van Februarie 90
Derde Sondag van Februarie 80
Vierde Sondag van Februarie 86
Gemiddelde bywoning 32.05


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.