Vorm vir Kerklike Statistiek

Danabaai

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 51
Belydende lidmate: 711
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelĂȘ: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Baie min kinders in die gemeente.
Baie afgetrede lidmate.
Lidmate wat wegtrek na omliggende Versorgingsoorde.
Daar was 13 afsterwes gedurende die jaar.
691 Onaktiewe lidmate wat nog nie aangevra is deur nuwe gemeentes nie.
Lidmate verhuis sonder dat hul ons laat weet.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 89
Aantal amptelike kerkraadslede: 28
Aantal vrywilligers: 23

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 236
Tweede Sondag van Februarie 147
Derde Sondag van Februarie 133
Vierde Sondag van Februarie 147
Gemiddelde bywoning 21.75

Website: https://www.ngkerkdanabaai.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Ng Kerk danabaai, Jeug: danabaaijeug

Notas of Kommentaar

Ons gebruik nou meer die gemeente se Facebook blad.

Terug na lys van gemeentes.