Vorm vir Kerklike Statistiek

Ashton

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 123
Belydende lidmate: 322
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelĂȘ: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 7
Aantal amptelike kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 13

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 156
Tweede Sondag van Februarie 73
Derde Sondag van Februarie 119
Vierde Sondag van Februarie 108
Gemiddelde bywoning 25.62


Sosiale Media:

Facebook – NG Kerk Ashton

Terug na lys van gemeentes.