Vorm vir Kerklike Statistiek

Op-die-Berg

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 108
Belydende lidmate: 237
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 3
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 29
Aantal vrywilligers: 53

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 200
Tweede Sondag van Februarie 41
Derde Sondag van Februarie 79
Vierde Sondag van Februarie 88
Gemiddelde bywoning 29.57


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/NG-Kerk-Op-die-Berg

Terug na lys van gemeentes.