Vorm vir Kerklike Statistiek

Zwaanswyk

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 23
Belydende lidmate: 143
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 4
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.ngzwaanswyk.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ZwaanswykNGKerk/

Notas of Kommentaar

Daar was geen eredienste gehou in Februarie 2021 nie, 1ste dienste was gehou in Maart 2021

Terug na lys van gemeentes.