Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Vallei

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 240
Belydende lidmate: 996
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 19
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 152
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 18

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 40
Tweede Sondag van Februarie 61
Derde Sondag van Februarie 405
Vierde Sondag van Februarie 1010
Gemiddelde bywoning 30.66

Website: http://www.ngkworcestervallei.co.za/
Sosiale Media:

NG Vallei (facebook)

Terug na lys van gemeentes.