Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Oos

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 184
Belydende lidmate: 697
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 11

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 35
Tweede Sondag van Februarie 31
Derde Sondag van Februarie 23
Vierde Sondag van Februarie 59
Gemiddelde bywoning 4.20

Website: http://www.ngkworcoos.org.za
Sosiale Media:

FACEBOOK: NGK Worcester-Oos

Notas of Kommentaar

Weens COVID 19 en inperkingsregulasies is hierdie jaar se statistiek heelwat aangepas.

Terug na lys van gemeentes.