Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Noord

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 327
Belydende lidmate: 1348
Aantal gedoop: 8
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 20

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 41
Tweede Sondag van Februarie 46
Derde Sondag van Februarie 106
Vierde Sondag van Februarie 100
Gemiddelde bywoning 4.37


Sosiale Media:

NG Kerk Worcester-Noord

Terug na lys van gemeentes.