Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Brandwag

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 149
Belydende lidmate: 647
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid 19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 27
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 38
Tweede Sondag van Februarie 39
Derde Sondag van Februarie 60
Vierde Sondag van Februarie 55
Gemiddelde bywoning 6.03

Website: http://Worcesterbrandwag.co.za
Sosiale Media:

NG-Kerk-Worcester-Brandwag

Terug na lys van gemeentes.