Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Audenberg

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 207
Belydende lidmate: 844
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 70
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 60

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 31
Tweede Sondag van Februarie 52
Derde Sondag van Februarie 53
Vierde Sondag van Februarie 46
Gemiddelde bywoning 4.33

Website: http://www.audenberggemeente.co.za
Sosiale Media:

Audenberg Jeug
Audenberg NGK

Terug na lys van gemeentes.