Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 128
Belydende lidmate: 811
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 140
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 35

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 57
Tweede Sondag van Februarie 48
Derde Sondag van Februarie 96
Vierde Sondag van Februarie 145
Gemiddelde bywoning 9.21


Sosiale Media:

Facebook: @NGMoedergemeente.Worcester

Terug na lys van gemeentes.