Vorm vir Kerklike Statistiek

Wellington-Oos

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 404
Belydende lidmate: 1304
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 25

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 108
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 16

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 52
Tweede Sondag van Februarie 73
Derde Sondag van Februarie 60
Vierde Sondag van Februarie 76
Gemiddelde bywoning 3.82

Website: http://www.wellingtonoos.co.za
Sosiale Media:

Facebook-Wellington-Oos

Terug na lys van gemeentes.