Vorm vir Kerklike Statistiek

Wellington-Noord

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 220
Belydende lidmate: 804
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 14

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 13
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 85
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 42
Derde Sondag van Februarie 38
Vierde Sondag van Februarie 44
Gemiddelde bywoning 3.03

Website: http://www.wellingtonnoord.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/wellingtonnoord

Notas of Kommentaar

Min kerk bywoning agv Covid 19.

Terug na lys van gemeentes.