Vorm vir Kerklike Statistiek

Wellington

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 376
Belydende lidmate: 1404
Aantal gedoop: 33
Aantal belydenis afgelê: 18

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 45
Aantal vrywilligers: 33

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 2.81

Website: http://www.wellingtongemeente.co.za/
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/pages/Moederkerk-Wellington/467714436617856?fref=ts

Terug na lys van gemeentes.