Vorm vir Kerklike Statistiek

Vredenburg

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 263
Belydende lidmate: 1124
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers: 2
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 19
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 190
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 70

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 159
Tweede Sondag van Februarie 314
Derde Sondag van Februarie 327
Vierde Sondag van Februarie 290
Gemiddelde bywoning 19.65

Website: http://ngvredenburg.com
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Vredenburg Moedergemeente
https://linktr.ee/NG_KERK

Notas of Kommentaar

Soos in die geval van alle gemeentes het die Covid-19 pandemie ‘n groot invloed gehad op ons gemeente en gemeentewees!

Terug na lys van gemeentes.