Vorm vir Kerklike Statistiek

Vredelust

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 400
Belydende lidmate: 1950
Aantal gedoop: 32
Aantal belydenis afgelê: 22

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 32
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 500
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 400

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.churchadventure.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Vredelust churchadventure

Notas of Kommentaar

Geen erediens-bywoning in Febr 2021 agv Nasionale COVID-inperkings

Terug na lys van gemeentes.