Vorm vir Kerklike Statistiek

Villiersdorp

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 216
Belydende lidmate: 727
Aantal gedoop: 15
Aantal belydenis afgelê: 15

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 3.98


Sosiale Media:

NG Kerk Villiersdorp – Facebook

D6 Communicator

Terug na lys van gemeentes.