Vorm vir Kerklike Statistiek

Victoria-Wes

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 64
Belydende lidmate: 313
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 199
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 47
Tweede Sondag van Februarie 41
Derde Sondag van Februarie 36
Vierde Sondag van Februarie 43
Gemiddelde bywoning 11.07

Terug na lys van gemeentes.