Vorm vir Kerklike Statistiek

Velddrif

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 179
Belydende lidmate: 759
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 3
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 2.67


Sosiale Media:

Facebook = N G Gemeente Velddrif

Notas of Kommentaar

Kerk was gesluit op 1ste en 2de Sondag van Februarie 2021 weens C-19

Terug na lys van gemeentes.