Vorm vir Kerklike Statistiek

Uniondale

Ring: George

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 39
Belydende lidmate: 245
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 49
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 59
Tweede Sondag van Februarie 51
Derde Sondag van Februarie 54
Vierde Sondag van Februarie 64
Gemiddelde bywoning 20.07

Website: http://www.onskerk.co.za/nguniondale/
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Uniondale

Terug na lys van gemeentes.