Vorm vir Kerklike Statistiek

Tulbagh

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 77
Belydende lidmate: 282
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons het ons lidmaatdatabasis verloor en is steeds besig om dit by te werk.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 30
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 62
Derde Sondag van Februarie 105
Vierde Sondag van Februarie 87
Gemiddelde bywoning 17.69

Website: http://www.onskerk.co.za/ngtulbagh/
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Tulbagh

Terug na lys van gemeentes.