Vorm vir Kerklike Statistiek

Toringkerk

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 252
Belydende lidmate: 1008
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Getalle het effe gestyf. Leraars werk hard tydens COVID om die woord dmv aanlyndienste te bedien. Insae van lidmate en luisteraars help om die aanlyndienste positief te ontwikkel.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 20
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 200
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 220

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 199
Tweede Sondag van Februarie 344
Derde Sondag van Februarie 166
Vierde Sondag van Februarie 155
Gemiddelde bywoning 17.14

Website: http://www.toringkerk.co.za/
Sosiale Media:

Facebook: Ned Geref Gemeente Toringkerk & Toringkerk Tieners
Twitter: @toringkerk
webwerf: www.toringkerk.co.za

Notas of Kommentaar

Tydens Februarie was daar geen eredienste in kerk agv COVID regulasies nie. Aanlyndienste het voortgegaan. Daar was ook aanlyn kleingroepbediening. Die jeug is voltyds aanlyn bedien met klasse, hulp, berading ens. ‘n Baie suksesvolle voedselprojek is nou al amper ‘n jaar aan die gang: Diep & Ver. Belydenis aflegging van 2020 se kinders, is in Maart 2021 afgelê.

Terug na lys van gemeentes.