Vorm vir Kerklike Statistiek

Thornton

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 3
Belydende lidmate: 98
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Die Kerkraad stem saam dat die vorige syfers nie realisties is nie. Die Gemeente het meesal bejaarde lidmate en daar was 5 sterftes die afgelope jaar en 5 studente wat laasjaar belydenis afgelê het, is nie meer in die gemeente. Hierdie nuwe syfers, op hierdie stadium, is ‘n realistiese skatting. Daar word beplan om ‘n meer intensiewe ondersoek en navorsing te doen gedurende hierdie jaar om die werklike syfers vas te stel en op datum te bring

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 7
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 16
Derde Sondag van Februarie 25
Vierde Sondag van Februarie 15
Gemiddelde bywoning 13.86

Terug na lys van gemeentes.