Vorm vir Kerklike Statistiek

Tamboerskloof

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 105
Belydende lidmate: 298
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 16
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 8

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 82
Tweede Sondag van Februarie 108
Derde Sondag van Februarie 106
Vierde Sondag van Februarie 76
Gemiddelde bywoning 23.08

Website: http://www.tamboerskloof-ngk.co.za
Sosiale Media:

Het Facebook blad en Twitter.

Terug na lys van gemeentes.