Vorm vir Kerklike Statistiek

Tafelberg

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 124
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 45
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 45
Derde Sondag van Februarie 47
Vierde Sondag van Februarie 41
Gemiddelde bywoning 34.92

Website: http://www.tafelbergkerk.co.za
Sosiale Media:

Dr Chris Saayman het ‘n persoonlike Facebookblad

Terug na lys van gemeentes.