Vorm vir Kerklike Statistiek

Table View

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 231
Belydende lidmate: 501
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

COVID

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 7
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 120
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 6
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 120
Tweede Sondag van Februarie 120
Derde Sondag van Februarie 120
Vierde Sondag van Februarie 120
Gemiddelde bywoning 16.39

Website: http://www.ngkerktableview.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NGKerk Tableview
Website: http://wwwngkerktableview.co.za
Selfoon App: Google palystore of I-store: Tithe.Ly Church App

Terug na lys van gemeentes.