Vorm vir Kerklike Statistiek

Swellendam

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 278
Belydende lidmate: 1205
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid-19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 18
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 140
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 25
Aantal vrywilligers: 65

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 51
Tweede Sondag van Februarie 52
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 3.42

Website: http://www.swellendammoederkerk.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Moederkerk Swellendam
Twitter: @NGSwellendam

Terug na lys van gemeentes.