Vorm vir Kerklike Statistiek

Swartland-Noord

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 364
Belydende lidmate: 1289
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid 19 2020

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 97
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 27

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie 70
Derde Sondag van Februarie 70
Vierde Sondag van Februarie 65
Gemiddelde bywoning 3.10

Website: http://www.ngswartlandnoord.co.za
Sosiale Media:

http://www.ngswartlandnoord.co.za

Terug na lys van gemeentes.