Vorm vir Kerklike Statistiek

Swartland

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 317
Belydende lidmate: 1274
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 31
Aantal vrywilligers: 21

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 56
Gemiddelde bywoning 0.88

Website: http://www.ngswartland.co.za
Sosiale Media:

Op Facebook: NG Gemeente Swartland

Notas of Kommentaar

Feb is virtuele dienste gedoen, fisiese erediens het eers 28 Feb begin.

Terug na lys van gemeentes.