Vorm vir Kerklike Statistiek

Sutherland

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 38
Belydende lidmate: 230
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar is weer ‘n opname in die gemeente gedoen, dit is die rede vir die minder lidmate

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 165
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 22
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 83
Tweede Sondag van Februarie 96
Derde Sondag van Februarie 72
Vierde Sondag van Februarie 53
Gemiddelde bywoning 28.36


Sosiale Media:

Sutherland NG Gemeente (facebook(

Notas of Kommentaar

Na 8 jaar van droogte word dit nou baie kritiek, selfs die drinkwater in die dorp is nou baie min ten spyte van beperkings. Die boerdery in die distrik is ook besig om vining
tot niet te gaan. Ons glo egter dat die Here wel uitkoms sal bied. Die gemeente speel ‘n sterk ondersteunde rol om mense positief te hou. Die gemeente trek ook baie swaar om voort te bestaan.

Terug na lys van gemeentes.