Vorm vir Kerklike Statistiek

Suidpunt

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 48
Belydende lidmate: 727
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 42

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie 18
Vierde Sondag van Februarie 71
Gemiddelde bywoning 2.87

Notas of Kommentaar

Covid het n groot invloed op alle aktiwiteite gehad

Terug na lys van gemeentes.