Vorm vir Kerklike Statistiek

Suider-Strand

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 174
Belydende lidmate: 1430
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Verhuising van Lidmate; Sterftes van Lidmate; Pandemie (Grendeltyd)

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 20
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 132
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 82

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 430
Tweede Sondag van Februarie 449
Derde Sondag van Februarie 516
Vierde Sondag van Februarie 397
Gemiddelde bywoning 27.93


Sosiale Media:

Facebook: Suider Strand Gemeente

e-pos: ontvangs@ngss.co.za

Notas of Kommentaar

In die begin van die Grendeltyd was boodskappe voor die tyd opgeneem en was beskikbaar op You Tube vir lidmate. Met die hervat van Eredienste verlede jaar, is die dienste gestream en was beskikbaar op die parkeerarea op radiokanaal. Nadat eredienste weer gestaak is in Desember 2020 het die Gemeente eers weer met Eredienste begin in die kerk en ook by 2 van ons 4 aftree-oorde op Sondag 7 Februarie. Tans is daar by al 4 aftree-oorde lewende dienste, Kerkdiens wat gestream word asook op radiokanaal op die parkeerarea.

Terug na lys van gemeentes.