Vorm vir Kerklike Statistiek

Strand-Noord

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 377
Belydende lidmate: 1454
Aantal gedoop: 15
Aantal belydenis afgelê: 14

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 133
Tweede Sondag van Februarie 161
Derde Sondag van Februarie 105
Vierde Sondag van Februarie 132
Gemiddelde bywoning 7.25

Website: http://www.ngkstrandnoord.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Strand-Noord
Instagram: @strandnoorders

Notas of Kommentaar

Bywoning is laag as gevolg van COVID-19 regulasies.

Terug na lys van gemeentes.