Vorm vir Kerklike Statistiek

Stilbaai

Ring: Riversdal

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 106
Belydende lidmate: 1731
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons kerk was die meeste van die tyd toe a.g.v. Covid.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 39
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 810
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 107

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 120
Tweede Sondag van Februarie 120
Derde Sondag van Februarie 120
Vierde Sondag van Februarie 120
Gemiddelde bywoning 6.53

Website: http://www.ngkstilbaai.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Stilbaai NG Gemeente

Notas of Kommentaar

Ons het elke Sondag ‘n Inry-Erediens gehad. Voor Desember was ons gemiddelde bywoning by daardie dienste tussen 20 en 100 persone. Na die tweede inperking wat oor Desember vakansie geloop het, was daar ‘n afname in hierdie syfer met ‘n gemiddeld van ongeveer 20 persone per Sondag. Ons het nie ‘n idee hoeveel persone aanlyn ons dienste kyk nie. Ons het dus geskat.

Terug na lys van gemeentes.