Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenbosch-Welgelegen

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 372
Belydende lidmate: 1315
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 200
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 190

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 201
Tweede Sondag van Februarie 92
Derde Sondag van Februarie 291
Vierde Sondag van Februarie 297
Gemiddelde bywoning 13.06

Website: http://www.stelwel.co.za
Sosiale Media:

Facebook: https://www.facebook.com/stelwel
Instagram: https://www.instagram.com/stel.wel/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwOoxzynobtQoNMYHpJTHOA

Terug na lys van gemeentes.