Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenbosch-Noord

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 57
Belydende lidmate: 268
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 28
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie 30
Derde Sondag van Februarie 62
Vierde Sondag van Februarie 42
Gemiddelde bywoning 10.31


Sosiale Media:

nvt

Terug na lys van gemeentes.