Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenbosch

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 962
Belydende lidmate: 2595
Aantal gedoop: 29
Aantal belydenis afgelê: 35

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 5
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 2
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 65
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 580
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 120

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 700
Tweede Sondag van Februarie 700
Derde Sondag van Februarie 700
Vierde Sondag van Februarie 700
Gemiddelde bywoning 19.68

Website: http://www.moederkerk.co.za;%20http://www.kruiskerk.com
Sosiale Media:

Facebook: Moederkerk
Twitter: @moederkerk
YouTube: www.youtube.com/moederkerk

Terug na lys van gemeentes.