Vorm vir Kerklike Statistiek

Stanford

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 6
Belydende lidmate: 24
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 4
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 22
Tweede Sondag van Februarie 22
Derde Sondag van Februarie 21
Vierde Sondag van Februarie 19
Gemiddelde bywoning 70.00


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.