Vorm vir Kerklike Statistiek

St Helenabaai

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 97
Belydende lidmate: 559
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid 19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 27
Aantal vrywilligers: 21

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie 89
Vierde Sondag van Februarie 56
Gemiddelde bywoning 5.53

Website: https://sthelenabaaikerk.wixsite.com/kerk
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk St Helenabaai
YouTube: NG Kerk St Helenabaai

Notas of Kommentaar

Dit was maar net n moeilike jaar met COVID 19 wat die kerkdienste ingeperk het.

Terug na lys van gemeentes.