Vorm vir Kerklike Statistiek

Simonstad

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 38
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 5
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00


Sosiale Media:

WhatsApp NG SImonstad

Notas of Kommentaar

Agv Covid was daar geen eredienste by ons gemeente nie.

Terug na lys van gemeentes.