Vorm vir Kerklike Statistiek

Simondium

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 28
Belydende lidmate: 95
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ek het die lidmate wat op Winkerk is maar nie bywoon nie, onaktief gemerk

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 14
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 60

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 354
Tweede Sondag van Februarie 264
Derde Sondag van Februarie 349
Vierde Sondag van Februarie 79
Gemiddelde bywoning 212.60

Website: http://www.simondiumfamiliekerk.co.za
Sosiale Media:

Facebook: https://web.facebook.com/simondiumfamiliekerk
Whatsapp broadcast groep

Notas of Kommentaar

Die eerste drie dienste in Februarie is aanlyn gehou, die vierde Sondag was die eerste vir die maand in die Kerkgebou

Terug na lys van gemeentes.