Vorm vir Kerklike Statistiek

Saldanha

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 171
Belydende lidmate: 793
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 34
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 43
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 39
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 4.72

Website: http://www.salgem.org.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/NG Gemeente Saldanha

Terug na lys van gemeentes.