Vorm vir Kerklike Statistiek

Robertson-Oos

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 304
Belydende lidmate: 1075
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 11

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 241
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 39
Aantal vrywilligers: 105

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 189
Tweede Sondag van Februarie 198
Derde Sondag van Februarie 317
Vierde Sondag van Februarie 300
Gemiddelde bywoning 18.20

Website: http://www.ngrobertsonoos.co.za
Sosiale Media:

robertson-oos facebook

Terug na lys van gemeentes.